Farum Fjernvarme indkalder til ekstraordinært årsmøde 2018

Torsdag den 25. januar 2018 afholder Farum Fjernvarme et ekstraordinært årsmøde på Restaurant Marina Furesøbad kl. 19.00

Indkaldelse til det ekstraordinære årsmøde er med denne Nyhed varslet og synliggjort på vores hjemmeside i dag den 2. januar 2018.

Indkaldelsen er også varslet i Furesø Avis i dag tirsdag den 2. januar 2018 og igen torsdag den 4. januar 2018.

Herudover er der også varslet via en SMS-udsendelse i dag den 2. januar 2018 og igen den 4. januar 2018 til vores forbrugere.

Ligeledes har indkaldelsen været varset via Betalingsservice (Nets) ultimo december 2017, selvom december måned er en betalingsfri måned.

Årsagen til det ekstraordinære årsmøde er, at Folketinget ultimo 2017 forventes at ændre varmeforsyningsloven, som følge af et lovforslag fremsendt den 15. november 2017. Energitilsynet vil herefter udstede regler om, at varmeforsyningsvirksomheder skal anvende kalenderåret som varmeregnskabsår. Der ligger allerede et offentligt høringsudkast til ændring af regnskabsåret fra Energitilsynets side.

Læs annoncen fra Furesø Avis her

Find vedtægtsændringerne her

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af vedtægtsændringer

 

Rev. 02-01-2018

Rev. 11-01-2018 - Dagsorden