Bestyrelse - ledelse

Bestyrelsen består af i alt 9 medlemmer, hvoraf gruppe I vælger 4 medlemmer og 2 suppleanter. Gruppe II vælger tilsvarende 4 medlemmer og 2 suppleanter, idet begge grupper vælger bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år.

Efter hvert kommunevalg udpeger Furesø Byråd et medlem og en suppleant for den følgende valgperiode.

Bestyrelsen har pr. 15. september 2015 følgende sammensætning:

Adm.direktør Nighat Kamal  
Formand Kirsten Nielsen Akaciepark 43
Næstformand Steen B. Fich Kjærbovænge 7
Kasserer  Jakob Nielsen  Bybækterrasserne 161B
  Thomas Jensen  Bybækterrasserne 143F
  Max Watson Gartnervænget 15 
  Sven Krarup Nielsen Maglehøj 34
  Nina Olsen Vejgårdspark 93
  Ketty Træholt Gammelgårdsvej 37
udp. af Furesø Byråd  Hasan Yilmaz Ryttervænget 44

udp. af Furesø Byråd, suppleant

Lene Munch-Petersen Ravnehusparken 6, 3500 Værløse
Suppleanter til bestyrelsen for Gruppe I Jørgen Torm Bybækpark 29
  Erik Jegstrup Jensen Furesøgårdsvej 14 
Suppleanter til bestyrelsen for Gruppe II Annelise Refshauge Gammelgårdsvej 30, 2. th 
  Martin Olsen  Fuglsangpark 99 
Rev. 16-01-2018