Repræsentantskab

Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet med 40 medlemmer. De private andelshavere, ejerboliger, private udlejningsejendomme og erhvervsvirksomheder vælger som gruppe I tilsammen 20 repræsentanter. Valg til gruppe I afholdes hvert andet år.

De private andelshavere, ejerboliger, private udlejningsejendomme og erhvervsvirksomheder vælger som gruppe I tilsammen 20 repræsentanter. Valg til gruppe I afholdes hvert andet år.

De almennyttige boligselskaber vælger som gruppe II ligeledes tilsammen 20 repræsentanter blandt beboerne. Valg til gruppe II sker i overensstemmelse med de almennyttige boligselskabers regler. Repræsentantskabet repræsenterer forbrugerne på årsmødet.

Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme på årsmødet medens andelshavere har taleret.

Repræsentantskabets medlemmer: 

 

Gruppe I Rev. 04-10-2018  
 
Formand    Karin Nygaard Ellegårdspark 20 
  Steen B. Fich Kjærbovænge 7
  Michael Colding-Jørgensen Kielshøj 47
  Flemming Sørensen Nygårdspark 20
  Jens Risgaard Mortensen Enebovænge 35
  Mogens Wildt Kjærbovænge 62
  Bent Bjørn Hansen Enebovænge 29
  Sven Krarup Nielsen Maglehøj 34
  Mette Andersen Kjærbovænge 66
  Peter Nørregaard Dybedalsvej 26
  Margit Solveig Ostenfeld Akaciepark 20 
  Søren Holm Pedersen Ellegårdspark 5
  Sven Schnedler-Sørensen Tornehøj 6
  Jørgen Torm Bybækpark 29
  Mogens Flensted-Jensen Enebovænge 27
  Frank Grosch Munkehøjvænge 33
  Gullan Thomsen Bavnebjærgspark 4
  Kettty Træholt Gammelgårdsvej 37 
  Max Watson Gartnervænget 15
  Tom Borch Jacobsen            Bybækpark 38

 

Suppleanter

til repræsen-

tantskabet 

 

 

     
     
     
Gruppe II Rev. 11-10-2018  
     
Formand Alexander Schwaner Fuglsangpark 108
      Jakob Nielsen            Bybækterrasserne 161B
  Kirsten Nielsen Akaciepark 43
  Thomas Jensen Bybækterrasserne 143F
  Kurt Heinsøe Nordvænget 22, 2.th
  Annelise Refshauge Gammelgårdsvej 30, 2.tv
  Anette Ågård Nielsen Ryttergårdsvej 68, 2.tv
  Jessie Christiansen Gammelgårdsvej 72, 3.th
  Per Bergendorff Farum Hovedgade 10B, 1.th
  Bente Bergendorff Farum Hovedgade 10B, 1.th
  Henrik H. Pedersen Birkhøjterrasserne 428D
  Martin Olsen Fuglsangpark 99
  Aage B. Nilsson Hesselbækpark 26
  Kirsten Nielsen Paltholmterrasserne 34F
  Alice Larsen Hesselbækpark 20
  Nina Olsen Vejgårdspark 93
  Hans Lausten Paltholmterrasserne 38, 2R
  Henning L. Østerbye Farum Hovedgade 43D, st.C
  Hanne Holsted Farum Hovedgade 45A, st.B
  Allan Vinje Ryttergårdsvej 60, 2.th

Suppleanter til

repræsentant-

skabet