Reparation af brud - 19-10-2018

Rugmarken 20

I forbindelse med brud på Rugmarken 20 den 16. oktober 2018 ser Farum Fjernvarme sig nødsaget til at afbryde for varmeforsyningen til Rugmarken 20 igen i dag den 19. oktober 2018 på grund af reparation af stikledning ind til Rugmarken 20.

Det er endnu uvist, hvornår varmen vender tilbage.

Vi beklager de gener, dette brud måtte forvolde.

De berørte forbrugere har modtaget en SMS vedr. ovenstående.

 

Rev. 19-10-2018 - kl. 11.00