Bestyrelse - ledelse

Bestyrelsen består af i alt 9 medlemmer, hvoraf gruppe I vælger 4 medlemmer og 2 suppleanter. Gruppe II vælger tilsvarende 4 medlemmer og 2 suppleanter, idet begge grupper vælger bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år.

Efter hvert kommunevalg udpeger Furesø Byråd et medlem og en suppleant for den følgende valgperiode.

Bestyrelsen har pr. 27. september 2018 følgende sammensætning:

Formand Kirsten Nielsen Akaciepark 43
Næstformand Steen B. Fich Kjærbovænge 7
Kasserer  Jakob Nielsen  Bybækterrasserne 161B
  Thomas Jensen  Bybækterrasserne 143F
  Max Watson Gartnervænget 15 
  Sven Krarup Nielsen Maglehøj 34
  Nina Olsen Vejgårdspark 93
  Ketty Træholt Gammelgårdsvej 37
udp. af Furesø Byråd  Hasan Yilmaz Ryttervænget 44

udp. af Furesø Byråd, suppleant

Lene Munch-Petersen Ravnehusparken 6, 3500 Værløse
Suppleanter til bestyrelsen for Gruppe I

1. suppleant

Jørgen Torm

Bybækpark 29
 

2. suppleant

Flemming Sørensen

Nygårdspark 20 
Suppleanter til bestyrelsen for Gruppe II

1. suppleant

Annelise Refshauge

Gammelgårdsvej 30, 2. th 
 

 

 
     

Farum Fjernvarmes adm.direktør Nighat Kamal deltager altid i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.

 

Rev. 11-10-2018