Energibesparelser

Farum fjernvarme har en god lang tradition med gratis at rådgive andelshaverne om muligheden for at spare på varmen.

Med den øgede fokus på klimaforandringerne forårsaget af et for højt forbrug af fossile brændstoffer er der samfundsmæssigt en øget interesse for at nedbringe forbruget af energi anvendt til boligopvarmning, belysning mm.

Der er derfor indført en lovpligtig ordning om at forsyningsselskaberne aktivt skal medvirke til at nedbringe energiforbruget ude ved forbrugerne med ca. 1,5 % årligt – se WWW. ENS. For Farum Fjernvarme betyder det at der, skal realiseres besparelser på 1488 MWh årligt (2010 tal).

Kan den årlige besparelse ikke findes ude ved andelshaverne skal Farum Fjernvarme købe de manglende besparelser et andet sted i landet.

For at få de realiserede besparelser anmeldt til Energistyrelsen skal der udfyldes en samtykkeerklæring mellem forsyningsselskabet og andelshaveren, der dokumenterer aftalen om at gennemføre besparelserne.

Når besparelserne er gennemført skal besparelserne dokumenteres ved at udfylde nederste del af samtykkeerklæringen med de udførte besparelser og sende den til Farum Fjernvarme med, f.eks.  kopier af fakturaer fra håndværkere, materialer mm.

De andelshavere, der sammen med Farum Fjernvarme gennemfører energibesparelser hjælper Farum Fjernvarme med at opnå det lovpligtige sparemål og dermed nedbringe omkostningen til at købe besparelser ude for ejerkredsen.

Som erkendelse for den indsats har Farum Fjernvarme derfor indført et lotteri hvor andelshaverne, der giver Farum Fjernvarme ret til at indberette realiserede energibesparelser deltager og vinder præmier.